Wednesday, April 17, 2013

கடல் தாழைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி முறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வு Seagrass Awareness Event - 14th April 2013

மீனவர்களுடன் கடல் தாழைகள் வளர்ந்துள்ள இடங்களுக்கு கடற்பயணம் 
Riding in Palk Bay with fishers to demonstrate underwater research techniques
கடல் தாழை ஆய்வு முறைகள் பற்றிய விளக்கவுரை 


கிராம குழந்தைகளுடன் களக்கலந்துரையாடல் 


கடலுக்கடியில் வைக்கப்படும் மீன் ஆய்வு கருவியை பற்றி கடற்படை அதிகாரிகளுக்கு விளக்கி கூறுதல் 

கடல் தாழைகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் நீரடி ஒலிக்கருவிகளை பற்றி விளக்குதல்  கடலில் உள்ள மிதவை உயிரிகளை காண வரிசையில் நிற்கும் சிறார்கள் 

No comments: